Dzisiaj jest 27.02.2021 r.

Aktualności

Ustaw zakres dat do pokazania
Data od              Data do     ( format daty: rrrr-mm-dd )
             
 
2020-09-30

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2020-05-05

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa obiektów małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2020-03-17

wprowadzil: Kamila Besz

 
2018-05-25

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

 

z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem tradycyjnym i informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim

 
2018-05-25

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku  
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim

 
Strona aktualnosci :[1] [2]